Trupat Profesionale në QKMF

 

Këshilli Profesional
Komisioni Disiplinor i QKMF-së
Komisioni i Ankesave i QKMF-së
Komiteti për Promovim dhe Edukim Shëndetësor
Komiteti për Siguri të Cilësisë së Shërbimeve
Komiteti për Zhvillim të Vazhdueshëm ProfesionalKëshilli Profesional

Këshilli Profesional është trup këshillëdhënës i drejtorit të QKMF-së.
Këshilli Profesional përbëhet nga shefat e sektorëve dhe kryeinfermierja e QKMF-së.

Kryetar i Këshillit Profesional, sipas detyrës zyrtare, është kryeshefi i Derpartamentit të Mjekësisë Familjare të QKMF-së.

Këshilli Profesional i QKMF-së, përveç detyrave të parapara me ligj, i kryen edhe këto detyra:

Shqyrton  dhe vendos për nevojën dhe arsyet profesionale të zbatimit të metodave dhe procedurave të reja diagnostifikuese dhe terapeutike:

a. I propozon Këshillit Drejtues dhe drejtorit, marrjen e masave profesionale për përmirësimin e organizimit të punës dhe kushteve për zhvillimin e veprimtarisë;

b. Propozon strukturën e mbikëqyrjes së brendshme, lidhur me punën e punëtorëve shëndetësor, si dhe masat për përmirësimin e punës profesionale;

c. Shqyrton nevojën për zhvillim të vazhdueshëm profesional dhe i propozon drejtorit të QKMF- së dërgimin e punëtorëve shëndetësorë në ngritje profesionale;

d. Shqyrton dhe vendos për çështje të tjera, të cilat drejtori ia parashtron Këshillit Profesional.

Anëtarët e Këshilli Profesional të QKMF-së:


Emri
Dr. Erzen Begolli, spec. i Gjinekologjisë me Akusheri
Dr. Hajdar Rama , spec. i Mjekësisë së Punës
Dr. Agron Kamberi, spec. i Biokimisë Mjekësore
Dr. Diamanta Raqi, spec.Pediatër
Dr. Xhevrije Canolli, spec e Mjeksise Familjare
Arjeta Hamzai Shaqiri, Koordinatore ne SISH
Dr. Florije Hyseni, spec. e Mjekësisë Familjare
Dr. Besim Murseli, spec. i Mjekësisë Familjare
Dr. Shyqerije Rugova, spec. i Mjekësisë Familjare
Dr. Ali Derguti spec. i Mjeksise Familjare
Dr. Hana Deshishku, spec. e Mjekësisë Familjare
Dr. Sheri Ibrahimi, spec. i Mjekësisë Familjare
Dr. Ariana Sokoli, spec. i Mjekësisë Familjare
Dr. Shpresa Krasniqi spec. e Mjeksise Familjare
Dr. Venera Maxhuni, spec. e Mjekësisë Familjare
Dr. Lumnije Kërliu, spec. e Mjekësisë Familjare
Dr. Rushit Ismaili spec. i Mjeksise Familjare
Dr. Eliza Nitaj, spec. e Mjekësisë Familjare
Dr. Avdi Sopi spec Radiolog
Dr. Shefki Zhushi spec. i Mjeksise Familjare
Dr. Nebih Sylejmani spec. i Mjeksis Familjare
Dr. Bernard Gegaj Stomatolog
Kryeinfermiere, Myrvete Sopi-Dibrani


KOMISIONI DICIPLINOR

Anëtarët:

Dr.Shyqerije Rugova  spec.Mjeksis familjare,  e-mail:
Dr.Rushit Ismaili spec.Mjekesise Familjare, e-mail: KOMISIONI PËR ANKESA

Anëtarët:

Dr. Besarta Azizi,
Dr.spec.M.F Ilire Bunjaku,
Valon Shala Zyrtar Ligjor,
Kryeinfermierja  Myrvete Sopi,
Infermierja Makfire Morina,
nje antar nga Komuniteti.


KOMITETI PËR SIGURI TË CILËSISË SË SHËRBIMEVE

Në QKMF funksionon Komiteti për Siguri të Cilësisë së Shërbimeve Shëndetësore, i cili përbehet prej 3 anëtarëve dhe udhëhiqet nga koordinatori.
Komiteti për Siguri të Cilësisë së Shërbimeve Shëndetësore është trup, i cili siguron cilësinë e shërbimeve shëndetësore në QKMF – Prishtinë, përmes: 
a. hulumtimeve dhe auditiveve të brendshme klinike dhe organizative;
b. organizimit të rishqyrtimeve kolegiale;
c. mbikëqyrjes së punës profesionale mjekësore të ekipeve të Mjekësisë Familjare;
d. vizitave monitoruese nëpër njësitë e QKMF-së për kontrollimin dhe vlerësimin e   shkallës së përmbushjes së standardeve të cilësisë për kujdesin parësor  shëndetësor të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë;
dh. propozimit të masave për përmirësim të gjendjes.

Anëtaret:
1. Dr. Vjollca Zeqiri, spec. e Mjekësisë Familjare, Koordinatore e cilësisë
2. Dr. Lule Beselica spec. e sëmundjes se gojes
3. Nexhmije Beshiri, Trajnere


KOMITETI PËR PROMOVIM DHE EDUKIM SHËNDETËSOR

Anëtaret:
1. Dr.Florina Ushaku – Grezda, spec. e Mjekësisë Familjare, Koordinatore e promovimit dhe edukimit shëndetësor,
2. Teuta Mehmeti, Trajnere.


KOMITETI PËR ZHVP

Komiteti për ZHVP në QKMF Prishtinë, është në këtë përbërje:
1. Dr. Sebahate Lleshi, spec. e Mjekësisë Familjare, Koordinatoree ZHVP-së
2. Gjyle Megjuani, infermiere

ZHVP është i obligueshëm për të gjithë profesionistët shëndetësorë në KPSH, me qëllim të ruajtjes dhe ngritjes së kualifikimeve të tyre profesionale. Zhvillimi i vazhdueshëm profesional për secilin punonjës shëndetësor, dokumentohet me pikë kredituese.
 

Orari

QKMFRr.Fehmi Agani 20 - QendraNdrrimi i natës19:00 - 07:00Mjekësia Familjare07:00 - 20:00Vaksinimi07:00 - 20:00SISH07:00 - 15:00Mjekësia Punës07:00 - 15:00QMG07:00 - 15:00Shërbimi Pediatrik07:00 - 20:00Shërbimi Specialistik07:00 - 15:00DSM07:00 - 13:30Shërb. Radiologjisë07:00 - 13:00Laboratori07:00 - 20:00
QMF - 1Rr. "Ilir Konushefci"Mjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb.stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30 Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30Gjinekologjia07:00 - 15:00Sherb. Dermatlogjik07:00 - 15:00
QMF - 2Lagjja - Kodra e TrimaveMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb.stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - 3Rr. "Xheladin Kurbaliu"Mjekësia Familjare07:00 - 20:00 Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00
QMF - 4Rr. “Myrvete Maksuti”Mjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00 Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi Radiologjik07:00 - 13:00Ndrrimi i natës19:00 - 07:00
QMF - 5Rr. "Nëna Terezë" DardaniaMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Shërbimi Pediaterik07:00 - 13:30Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 20:00Shërbimi Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbimi Radiologjik07:00 - 13:00Shërbimi i Gjinekolo.07:00 - 15:00Ndrrimi i natës19:00 - 07:00
QMF - 6Rr. "Hyzri Talla" - Kodra e DiellitMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Pediaterik07:00 - 20:00Shërbimi Vaksinimit07:00 - 14:30Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi i Gjinekolo.07:00 - 15:00
QMF - 7Rr. Agim Qela - Lagjja KalabrijaMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30 Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - 8Lagjja ArbëriaMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - 9Rr.Xhavit Ahmeti - Lagjja e VneshtaveMjekësia Familjare07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërb.stomatologjik07:00 - 15:00
QMF- 10Rr."1 Tetori" - Lagjja VelanisëMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - 11Rr."Abdyl Frashëri" – Lagjja e MuhaxhereveMjekësia Familjare07:00 - 20:00Vaksinimi07:00 - 14:30Shërb.stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi kronik07:00 - 15:00
QMF - HajvaliHajvaliMjekësia Familjare07:00 - 20:00Sherb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - MATI-1Rr.Muharem Fejza - Lagjja e SpitalitMjekësia Familjare07:00 - 20:00Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - BesiBesiMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbim Stomatologj.07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF – MATIQANMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30

Lokacioni