Laboratoriumi

ANALIZAT QË KRYEHEN NË LABORATORËT E QKMF-SË

Laboratori Mjekësor Biokimik

QKMF – Qendër

Rr. “Fehmi Agani” nr. 20, objekti i parë, përdhes.
Nr. tel. 038 246-971


Udhëheqës: Dr. Agron Kamberi, spec. i Biokimisë Mjekësore

Analizat:

Hematologji:


Kuagulimi:


Biokimi:


Analiza e urinës:

 

QKMF – QMG – Qendra e Mirëqenies së Gruas

Rr. “Fehmi Agani”, objekti 2, kati III, nr. 20
Nr. tel. 038 248-934


Hematologji:


Analiza e urinës:QMF I, rr. "Ilir Konushevci"

Nr. tel. 038 234-722


Analizat:

Hematologji:


Kuagulimi:


Biokimi:


Analiza e urinës:QMF II, lagjja “Kodra e Trimave”

Nr. tel. 038 251-180

Analizat:

Hematologji:


Kuagulimi:


Biokimi:


Analiza e urinës:


QMF  III, Rr. "Xheladin Kurbaliu"

Nr. tel. 038 517-434

Analizat:

Hematologji:


Biokimi:


Analiza e urinës:


QMF  IV, Rr. “Myrvete  Maksuti”, lagjja “Xhemajl Ibishi”

Nr. tel. 038 233-715

Analizat:

Hematologji:


Biokimi:


Analiza e urinës:QMF  V, Rr. “Nënë Tereza”, Lagjja “Dardania”

Nr. tel. 038/ 553-965; 038/ 522-735

Analizat:

Hematologji:


Biokimi:


Analiza e urinës:Udhëheqëse: Dr. Besa Canhasi , spec. e biokimisë mjekësore. 


QMF VI, Rr. “Hyzri Talla”, lagjja “Bregu i Diellit”

Nr. tel. 038 553-844

Analizat:

Hematologji:


Kuagulimi:


Biokimi:


Analiza e urinës:


QMF VII, Rr. “Agim Çela, lagjja “Kalabria”

Nr. tel. 038 551-378


Analizat:

Hematologji:


Biokimi:


Analiza e urinës:


QMF VIII,  Rr.“Selim Berisha, lagjja “Arbëria”

Nr. tel. 038 604-210


Analizat:

Hematologji:


Biokimi:


Analiza e urinës:


QMF IX, Rr. “Xhavit Ahmeti” lagjja “Vneshta”

Nr. tel. 038 255-300

Analizat:

Hematologji:


Biokimi:

Analiza e urinës:


QMF, lagjja “Mati”

Nr. tel. 038 258-100

Analizat:

Hematologji:


Biokimi:


Analiza e urinës:QMF – Mati 1, Lagjja  e Spitalit

Analizat:


Hematologji:


Biokimi:


Analiza e urinës:


QMF Besi

Nr. tel. 038 515-994

Analizat:

Hematologji:


Biokimi:


Analiza e urinës:QMF Hajvali

Nr. tel. 038 564-394

Analizat:

Hematologji:


Biokimi:


Analiza e urinës:

 

Orari

QKMFRr.Fehmi Agani 20 - QendraNdrrimi i natës19:00 - 07:00Mjekësia Familjare07:00 - 20:00Vaksinimi07:00 - 20:00SISH07:00 - 15:00Mjekësia Punës07:00 - 15:00QMG07:00 - 15:00Shërbimi Pediatrik07:00 - 20:00Shërbimi Specialistik07:00 - 15:00DSM07:00 - 13:30Shërb. Radiologjisë07:00 - 13:00Laboratori07:00 - 20:00
QMF - 1Rr. "Ilir Konushefci"Mjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb.stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30 Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30Gjinekologjia07:00 - 15:00Sherb. Dermatlogjik07:00 - 15:00
QMF - 2Lagjja - Kodra e TrimaveMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb.stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - 3Rr. "Xheladin Kurbaliu"Mjekësia Familjare07:00 - 20:00 Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00
QMF - 4Rr. “Myrvete Maksuti”Mjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00 Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi Radiologjik07:00 - 13:00Ndrrimi i natës19:00 - 07:00
QMF - 5Rr. "Nëna Terezë" DardaniaMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Shërbimi Pediaterik07:00 - 13:30Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 20:00Shërbimi Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbimi Radiologjik07:00 - 13:00Shërbimi i Gjinekolo.07:00 - 15:00Ndrrimi i natës19:00 - 07:00
QMF - 6Rr. "Hyzri Talla" - Kodra e DiellitMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Pediaterik07:00 - 20:00Shërbimi Vaksinimit07:00 - 14:30Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi i Gjinekolo.07:00 - 15:00
QMF - 7Rr. Agim Qela - Lagjja KalabrijaMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30 Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - 8Lagjja ArbëriaMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - 9Rr.Xhavit Ahmeti - Lagjja e VneshtaveMjekësia Familjare07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërb.stomatologjik07:00 - 15:00
QMF- 10Rr."1 Tetori" - Lagjja VelanisëMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - 11Rr."Abdyl Frashëri" – Lagjja e MuhaxhereveMjekësia Familjare07:00 - 20:00Vaksinimi07:00 - 14:30Shërb.stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi kronik07:00 - 15:00
QMF - HajvaliHajvaliMjekësia Familjare07:00 - 20:00Sherb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - MATI-1Rr.Muharem Fejza - Lagjja e SpitalitMjekësia Familjare07:00 - 20:00Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - BesiBesiMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbim Stomatologj.07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF – MATIQANMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30

Lokacioni