Shpallje/Konkurse

Lista e rezultateve përfundimtare të kanditatëve për pozitën Doktor të Mjekësisë sipas konkursit Nr.319 dt.14.02.2019Rezultatet e ritestimit me shkrim për poziten Doktor të MjekësisëNjoftim - për testin me shkrim për pozitat
Doktor të Mjekësisë Grupi I –rë
Doktor të Mjekësisë Grupi II –rë
Doktor të Mjekësisë Grupi III –rë
Rezultatet përfundimtare me dt.28.03.2019 për pozitat
1.Specialist të Mjekësisë Familjare,
2.Infermier/e të përgjithshëm,
3.Ass.Stomatologjisë
Rezultateve e testit me shkrim të mbajtur me dt.11,12,13.03.2019Njoftohen kandidatët të cilët kanë plotësuar kushtet e konkursit me nr.319 të dt.14.02.2019 për pozitat:
Specialist të Mjekësisë Familjare
Doktor të Mjekësisë Grupi I –rë
Doktor të Mjekësisë Grupi II –rë
Doktor të Mjekësisë Grupi III –rë
Infermier të përgjithshëm Grupi i I –rë
Infermier të përgjithshëm Grupi i II –të
Infermier të përgjithshëm Grupi i III –të
Ass.Stomatologjisë Grupi i I –rë
Ass.Stomatologjisë Grupi i II –rë
Ass.Stomatologjisë Grupi i III –rë
Ass.Stomatologjisë Grupi i IV –rë
do t’i nënshtrohen testit me shkrim i cili do të mbahet me dt:11.03.2019 në ora 10:00-11:00 në sallën e K.K-Prishtinë
KONKURS - Për pranim në marrëdhënie pune
Specialist i Mjekësisë Familjare në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare tri (3) pozita
Doktor të Mjekësisë në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare tri (3) pozita
Katër (4) infermiere të përgjithshme në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare
Ass.Stomatologjisë në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare gjashtë (6) pozita
Lista e rezultateve përfundimtare të kanditatëve për pozitën
Infermier të Përgjithshëm
Ass.të Stomatologjisë
Lista e rezultateve përfundimtare të kanditatëve për pozitën
Spec. të Mjekësisë Familjare
Doktor të Stomatologjisë
Higjenist
Rezultatet e testit me shkrim:
Spec. i Mjekësisë Familjare
Doktor të Stomatologjisë
Infermier të Përgjithshëm
Higjenist
Ass.të Stomatologjisë
Lista e rezultateve përfundimtare të kanditatëve për pozitën
Zyrtar Ligjor
Përgjegjës për Buxhet dhe Financa
Njoftohen kandidatët të cilët kanë plotësuar kushtet e konkursit me nr.120 të dt.11.01.2018 do t’i nënshtrohen testit me shkrim për pozitat :
Specialist të Mjekësisë Familjare
Doktor të Stomatologjisë Grupi i I
Doktor të Stomatologjisë Grupi i II
Higjenist Grupi i I
Higjenist Grupi i II
Infermier i Përgjithshëm Grupi i I
Infermier i Përgjithshëm Grupi i II
Infermier i Përgjithshëm Grupi i III
Infermier i Përgjithshëm Grupi i IV
Infermier i Përgjithshëm Grupi i V
Ass.i Stomatologjisë Grupi i I
Ass.i Stomatologjisë Grupi i II
Ass.i Stomatologjisë Grupi i III
Ass.i Stomatologjisë Grupi i IV
Zyra e personelit ju njofton se në testin me shkrim, të mbajtur me dt.29.01.2018 për pozitën
Zyrtar Ligjor
Përgjegjës për buxhet dhe financa
kriteret për t’iu nënshtruar intervistimit kanë plotësuar këta kandidat
Lista e kandidatëve të cilët kanë plotësuar kushtet për tu ftuar në testin me shkrim për poziten Përgjegjës Financiar
Lista e kandidatëve të cilët kanë plotësuar kushtet për tu ftuar në testin me shkrim për poziten Zyrtar Ligjor
K O N K U R S - Për pranim në marrëdhënie pune - Specialist i Mjekësisë Familjare në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare pesë (5) pozitaKËRKESË PËR PUNËSIMKONKURS
Përgjegjës për buxhet dhe financa në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare Një (1) pozitë
Zyrtar Ligjor në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare Një (1) pozitë
Njoftim - Kandidatët të cilët kanë marrë pjesë në konkursin e datës 11.08.2017 me nr.2436, për pozitën Specialist të Mjekësisë Familjare, Doktor të Mjekësisë, Infermier të Përgjithshëm,Doktor të Stomatologjisë dhe Ass.Stomatologjisë në QKMF, se pas rezultateve të procesit të vlerësimit të anëtareve të Komisionit Intervistues janë përzgjedhur këta kandidatë Lista e rezultateve përfundimtare të kanditatëve për pozitën Spec. të Mjekësisë Familjare sipas konkursit Nr.2436 dt.11.08.2017NJOFTIM rezultatet e testit me shkrim për Doktor të Stomatologjisë

Orari

QKMFRr."Fehmi Agani" Nr. 20 - QendraNdrrimi i natës19:00 - 07:00Mjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 20:00SISH07:00 - 15:00QMG07:00 - 15:00Shërbimi Pediatrik07:00 - 15:00Shërbimi Specialistik07:00 - 15:00DSM07:00 - 13:30Shërbimi i Radiologjisë07:00 - 13:00Laboratori07:00 - 20:00
QMF - 1Rr. "Ilir Konushefci" Nr. 24Mjekësia Familjare07:00 - 20:00 Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30 Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Gjinekologjia07:00 - 15:00Shërbimi Dermatlogjik07:00 - 15:00
QMF - 2Rr. ”Vëllezërit Fazliu Nr. 833 - Kodra e TrimaveMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30
QMF - 3Rr."Xheladin Kurbaliu" Nr. 20 - TaslixheMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00
QMF - 4Rr. "Myrvete Maksutaj" Nr. 15 - MedreseMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00 Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi i Radiologjisë07:00 - 13:00Ndrrimi i natës19:00 - 07:00
QMF - 5Rr. "Bulevardi I Dëshmorëve" Nr. 19- DardaniaMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 20:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbimi i Radiologjisë07:00 - 13:00Shërbimi i Gjinekologjisë07:00 - 15:00Ndrrimi i natës19:00 - 07:00
QMF - 6Rr. "Hyzri Talla" Nr. 89- Kodra e DiellitMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi i Gjinekologjisë07:00 - 15:00
QMF - 7Rr. Agim Qela - Lagjja KalabrijaMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30 Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30
QMF - 8Rr. "Metush Krasniqi" Nr. 56, ArbëriMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - 9Rr. "Xhavit Ahmeti", Nr. 229 - Lagjja e VneshtaveMjekësia Familjare07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00
QMF - 10Rr. "1 Tetori" Nr. 34 - Lagjja VelanisëMjekësia Familjare07:00 - 15:00 Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 15:00Shërbimi i vaksinimit07:00 - 15:00
QMF - 11Rr. "Abdyl Frashëri" Nr. 10 - Lagjia e MuhaxhereveMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi kronik07:00 - 19:00
QMF - HajvaliRr. ”Brigada” Nr.153 - HajvaliMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30
QMF - MATI-1Rr. "Nezir Mujaj" Pa numer - Lagjja e SpitalitMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - BesiRr.”2 Prilli” - BesiMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF – MATIQANRr. ”Struga” Nr.109 - MatiqanMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - VETERNIKRr.” Nekibe Kelmendi” - VETERNIKMjekësia Familjare07:00 - 15:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 15:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 15:00Shërbimi i Radiologjisë07:00 - 15:00

Lokacioni