Pyetjet e Shpeshta

Në cilën Qendër të Mjekësisë Familjare duhet të kërkoni shërbim shëndetësor?

Nëse keni  nevojë për shërbime  mjekësore duhet  t’i  drejtoheni  Qendrës më të afërt Mjekësisë Familjare e cila mbulon lagjen tuaj. Është shumë e rëndësishme që ju të  keni mjekun familjar të përhershëm i  cili do të përcjell gjendjën tuaj shëndetësore dhe të familjes tuaj përmes kartelës shëndetësore.

Mjekun familjar duhet ta vizitoni jo vetëm kur ndjeni simptome të sëmundjës. Vizitat preventive janë shumë të rëndësishme për zbulimin e hershëm të sëmundjeve dhe mjekimin e tyre.
 

Pacientët kalimtar kur duhet të vizitojnë Qendrat e Mjekësisë Familjare?

Pacientë kalimtar konsiderohen pacientët të cilët kërkojnë shërbime  shëndetësore në qendrën e cila nuk e mbulon lagjen në të cilën pacienti jeton.

Pacientët kalimtare duhet të kërkojnë ndihmë në Qendrat e Mjekësisë Familjare vetëm në raste urgjente. Trajtimin e mëtutjeshëm mjekësor duhet ta marrin në qendrat  ku e kanë mjekun familjar të përhershëm.
 

Çfarë dokumenti duhet të keni me vete kur vizitoni mjekun e juaj familjar?

Mjeku  familjar i përhershëm në vizitat e para do të hap kartelën shëndetesore me te gjitha te dhënat për ju. Kjo shërben për përcjelljen në vazhdimësi të gjendjes suaj shëndetësore.

Me hapjen e kartelës shëndetesore ju pajiseni edhe me një karton të vogël me të dhënat e juaja dhe numrin e kartelës shëndetësore.  Çdo herë që vizitoni mjekun familjar duhet të keni me vete kartelën e vogël. Në mungesë të sajë është i domosdoshem dokumenti identifikues.
 

Ku duhet ti vaksinoni femijet tuaj?

Fëmijët deri në moshën parashkollore i vaksinoni në Qendrat më të afërta, fëmijët e moshës shkollore vaksinohen në mënyrë të organizuar në përputhshmëri me kalendarin e vaksinimit dhe organizohen nga Shërbimi i vaksinimit të QKMF.

Kur duhet te kërkohet ndihmë në kujdestarinë e natës?

Ju duhet ti drejtoheni kujdestarisë së natës vetëm për raste akute, kur gjendja e juaj shëndetësore nuk lejon pritje që ju ta vizitoni mjekun e juaj familjar. Mjekimin e mëtutjeshëm duhet ta merni në qendrat më të afërta shëndetësore tek mjeku familjar i përhershëm.

Orari

QKMFRr.Fehmi Agani 20 - QendraNdrrimi i natës19:00 - 07:00Mjekësia Familjare07:00 - 20:00Vaksinimi07:00 - 20:00SISH07:00 - 15:00Mjekësia Punës07:00 - 15:00QMG07:00 - 15:00Shërbimi Pediatrik07:00 - 20:00Shërbimi Specialistik07:00 - 15:00DSM07:00 - 13:30Shërb. Radiologjisë07:00 - 13:00Laboratori07:00 - 20:00
QMF - 1Rr. "Ilir Konushefci"Mjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb.stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30 Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30Gjinekologjia07:00 - 15:00Sherb. Dermatlogjik07:00 - 15:00
QMF - 2Lagjja - Kodra e TrimaveMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb.stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - 3Rr. "Xheladin Kurbaliu"Mjekësia Familjare07:00 - 20:00 Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00
QMF - 4Rr. “Myrvete Maksuti”Mjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00 Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi Radiologjik07:00 - 13:00Ndrrimi i natës19:00 - 07:00
QMF - 5Rr. "Nëna Terezë" DardaniaMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Shërbimi Pediaterik07:00 - 13:30Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 20:00Shërbimi Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbimi Radiologjik07:00 - 13:00Shërbimi i Gjinekolo.07:00 - 15:00Ndrrimi i natës19:00 - 07:00
QMF - 6Rr. "Hyzri Talla" - Kodra e DiellitMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Pediaterik07:00 - 20:00Shërbimi Vaksinimit07:00 - 14:30Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi i Gjinekolo.07:00 - 15:00
QMF - 7Rr. Agim Qela - Lagjja KalabrijaMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30 Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - 8Lagjja ArbëriaMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - 9Rr.Xhavit Ahmeti - Lagjja e VneshtaveMjekësia Familjare07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërb.stomatologjik07:00 - 15:00
QMF- 10Rr."1 Tetori" - Lagjja VelanisëMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - 11Rr."Abdyl Frashëri" – Lagjja e MuhaxhereveMjekësia Familjare07:00 - 20:00Vaksinimi07:00 - 14:30Shërb.stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi kronik07:00 - 15:00
QMF - HajvaliHajvaliMjekësia Familjare07:00 - 20:00Sherb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - MATI-1Rr.Muharem Fejza - Lagjja e SpitalitMjekësia Familjare07:00 - 20:00Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - BesiBesiMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbim Stomatologj.07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF – MATIQANMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30

Lokacioni