Orari

QKMFRr.Fehmi Agani 20 - Qendra
Shërbimet Nr. kontaktit Orari i punës
Mjekësia Familjare038 220-84107:00 - 20:00
Vaksinimi038 244-56007:00 - 19:00
SISH038 246-80507:00 - 15:00
Mjekësia Punës 038 222-351 07:00 - 15:00
QMG038 248-934 07:00 - 15:00
Laboratori038 246-971
07:00 - 20:00
Pediatri 038 224-36407:00 - 20:00
Specialistik038 245-59407:00 - 15:00
Ultrazëri 07:00 - 13:00
E diel

Kujdestaria07:00 - 20:00
QMF - 1Rr. "Ilir Konushefci"
Nr. kontaktit Shërbimet Orari i punës
038 234-722Mjekësia Familjare07:00 - 15:00

Sherb. stomatologjik07:00 - 15:00

Laboratori 07:00 - 13:30

Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30

Gjinekologji07:00 - 15:00
QMF - 2Lagjja - Kodra e Trimave
Nr. kontaktit Shërbimet Orari i punës
038 251-180Mjekësia Familjare07:00 - 15:00

Sherb.stomatologjik07:00 - 15:00

Laboratori 07:00 - 13:30

Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - 3Rr. "Xheladin Kurbaliu"
Nr. kontaktit Shërbimet Orari i punës
038 234-722Mjekësia Familjare07:00 - 20:00
 Laboratori 07:00 - 13:30
 Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
 Sherb. Stomatologjik07:00 - 20:00
QMF - 4Rr.Myrvete Maksuti
Nr. kontaktit Shërbimet Orari i punës
038 233-715Mjekësia Familjare07:00 - 20:00

Shërb.stomatologjik07:00 - 20:00

Laboratori07:00 - 13:30

Shërbimi Vaksinimit07:00 - 14:30

Shërbimi Radiologjik07:00 - 13:00

Ndrrimi i natës20:00 - 07:00
QMF - 5Rr. "Nëna Terezë" Dardania
Nr. kontaktit Shërbimet Orari i punës
038 522-735Mjekësia Familjare07:00 - 20:00
038 542-705Shërbimi Pediaterik07:00 - 13:30

Shërb.stomatologjik07:00 - 20:00

Laboratori07:00 - 20:00

Shërbimi Vaksinimit07:00 - 14:30
038 555-210
Shërbimi Radiologjik07:00 - 13:00

Shërbimi i Gjinekolo.07:00 - 15:00

Ndrrimi i nates 20:00 - 07:00
E diel

Kujdestaria07:00 - 20:00
QMF - 6Rr. "Hyzri Talla" - Kodra e Diellit
Nr. kontaktit Shërbimet Orari i punës
038 553-844Mjekësia Familjare07:00 - 20:00

Shërbimi Pediaterik07:00 - 20:00

Shërbimi Vaksinimit07:00 - 14:30

Shërb.Stomatologjik07:00 - 20:00

Laboratori07:00 - 13:30

Shërbimi i Gjinekolo.07:00 - 15:00
QMF - 7Rr. Agim Qela - Lagjja Kalabrija
Nr. kontaktit Shërbimet Orari i punës
038 551-378Mjekësia Familjare07:00 - 15:00

Sherb.stomatologjik07:00 - 15:00

Laboratori 07:00 - 13:30

Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - 8Laxhja Arbëria
Nr. kontaktit Shërbimet Orari i punës
038 604-210Mjekësia Familjare07:00 - 20:00

Shërb.stomatologjik07:00 - 15:00

Laboratori 07:00 - 13:30
QMF - 11Rr."Abdyl Frashëri" –Lagjja e Muhaxhereve
Nr. kontaktit Shërbimet Orari i punës
038 222-375Mjekësia Familjare07:00 - 20:00

Vaksinimi07:00 - 14:30

Shërb. stomatologjik 07:00 - 15:00

Laboratori 07:00 - 13:30
038 222-374Shërbimi kronik 07:00 - 15:00
  Shërbimi shëndetësorë shtëpiak e hënë - e diele 07:00-19:00 (duke përfshier edhe festat)
QMF - MatiMatiqan
Nr. kontaktit Shërbimet Orari i punës
038/258-100Mjekësia Familjare07:00 - 20:00

Shërbimi i Vakcinimit. 07:00 - 14:30

Shërb. stomatologjik 07:00 - 15:00

Laboratori 07:00 - 13:30
QMF - HajvaliHajvali
Nr. kontaktit Sherbimet Orari i punes
038 564-394Mjekësia Familjare07:00 - 20:00

Sherb.stomatologjik07:00 - 15:00

Laboratori 07:00 - 13:30

Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - BesiBesi
Nr. i kontaktit Shërbimet Orari i punës
038 515-994Mjekësia Familjare07:00 - 20:00

Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30

Shërbim stomatologj.07:00 - 15:00

Laboratori07:00 - 13:30

Orari

QKMFRr.Fehmi Agani 20 - QendraNdrrimi i natës19:00 - 07:00Mjekësia Familjare07:00 - 20:00Vaksinimi07:00 - 20:00SISH07:00 - 15:00Mjekësia Punës07:00 - 15:00QMG07:00 - 15:00Shërbimi Pediatrik07:00 - 20:00Shërbimi Specialistik07:00 - 15:00DSM07:00 - 13:30Shërb. Radiologjisë07:00 - 13:00Laboratori07:00 - 20:00
QMF - 1Rr. "Ilir Konushefci"Mjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb.stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30 Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30Gjinekologjia07:00 - 15:00Sherb. Dermatlogjik07:00 - 15:00
QMF - 2Lagjja - Kodra e TrimaveMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb.stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - 3Rr. "Xheladin Kurbaliu"Mjekësia Familjare07:00 - 20:00 Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00
QMF - 4Rr. “Myrvete Maksuti”Mjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00 Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi Radiologjik07:00 - 13:00Ndrrimi i natës19:00 - 07:00
QMF - 5Rr. "Nëna Terezë" DardaniaMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Shërbimi Pediaterik07:00 - 13:30Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 20:00Shërbimi Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbimi Radiologjik07:00 - 13:00Shërbimi i Gjinekolo.07:00 - 15:00Ndrrimi i natës19:00 - 07:00
QMF - 6Rr. "Hyzri Talla" - Kodra e DiellitMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Pediaterik07:00 - 20:00Shërbimi Vaksinimit07:00 - 14:30Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi i Gjinekolo.07:00 - 15:00
QMF - 7Rr. Agim Qela - Lagjja KalabrijaMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30 Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - 8Lagjja ArbëriaMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - 9Rr.Xhavit Ahmeti - Lagjja e VneshtaveMjekësia Familjare07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërb.stomatologjik07:00 - 15:00
QMF- 10Rr."1 Tetori" - Lagjja VelanisëMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - 11Rr."Abdyl Frashëri" – Lagjja e MuhaxhereveMjekësia Familjare07:00 - 20:00Vaksinimi07:00 - 14:30Shërb.stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi kronik07:00 - 15:00
QMF - HajvaliHajvaliMjekësia Familjare07:00 - 20:00Sherb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - MATI-1Rr.Muharem Fejza - Lagjja e SpitalitMjekësia Familjare07:00 - 20:00Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - BesiBesiMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbim Stomatologj.07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF – MATIQANMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30

Lokacioni