Sektori i Shëndetit Oral (Polivalent)


Shërbimet stomtologjike polivalente ofrohen për të gjitha grupmoshat dhe përfshinë:


QMF I, rr. "Ilir Konushevci"

Orari i punës: 
E hënë – e premte: 07:00 – 15:00

QMF II , lagjja "Kodra e Trimave"

Orari i punës:
E hënë – e premte: 07:00 – 15:00

QMF  IV, rr. "Myrvete Maksuti", lagjja "Xhemajl Ibishi"

Orari i punës:
E hënë – e premte: 07:00 – 20:00

QMF  V, rr. "Nënë Tereza", lagjja "Dardania"

Orari i punës: 24h
E hënë – e diel: 07:00 - 20:00 dhe 20:00 - 07:00

Ordinanca nr. I – Triazhimi

Orari i punës:
E hënë – e premte: 07:00 – 07:00

Ordinanca nr. II

Orari i punës:
E hënë – e premte 07:00 - 20:00

Ordinanca nr. III

Orari i punës:
e hënë – e premte 07:00 - 20:00

Ordinanca nr. IV

Orari i punës:
E hënë – e premte 07:00 - 20:00

QMF VI, rr. "Hyzri Talla", lagjja "Bregu i Diellit"

Ordinanca nr. I

Orari i punës:
E hënë – e premte 07:00 - 20:00

Ordinanca nr. II

Orari i punës:
E hënë – e premte 07:00 - 20:00

QMF  VII, rr. "Agim Qela",  lagjja "Kalabria"

Orari i punës:
E hënë – e premte 07:00 - 15:00

QMF  VIII, rr. "Selim Berisha", lagjja "Arbëria".

Orari i punës:
E hënë – e premte 07:00 - 15:00

QMF IX,  rr. "Xhavit Ahmeti" lagjja "Velania"

Orari i punës:
E hënë – e premte 07:00 - 15:00

QMF X,  Rr."1 Tetori" - Lagjja Velanisë

Orari i punës:
E hënë – e premte 07:00 - 15:00

QMF XI,  Rr."Abdyl Frashëri" – Lagjja e Muhaxhereve

Orari i punës:
E hënë – e premte 07:00 - 15:00

QMF – Hajvali

Orari i punës:
E hënë – e premte 07:00 - 20:00

QMF - Matiçan

Orari i punës:
E hënë – e premte 07:00 - 15:00

QMF - Mati 1

Orari i punës:
E hënë – e premte 07:00 - 15:00

QMF – Besi

Orari i punës:
E hënë – e premte 07:00 - 15:00

 

Orari

QKMFRr.Fehmi Agani 20 - QendraNdrrimi i natës19:00 - 07:00Mjekësia Familjare07:00 - 20:00Vaksinimi07:00 - 20:00SISH07:00 - 15:00Mjekësia Punës07:00 - 15:00QMG07:00 - 15:00Shërbimi Pediatrik07:00 - 20:00Shërbimi Specialistik07:00 - 15:00DSM07:00 - 13:30Shërb. Radiologjisë07:00 - 13:00Laboratori07:00 - 20:00
QMF - 1Rr. "Ilir Konushefci"Mjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb.stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30 Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30Gjinekologjia07:00 - 15:00Sherb. Dermatlogjik07:00 - 15:00
QMF - 2Lagjja - Kodra e TrimaveMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb.stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - 3Rr. "Xheladin Kurbaliu"Mjekësia Familjare07:00 - 20:00 Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00
QMF - 4Rr. “Myrvete Maksuti”Mjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00 Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi Radiologjik07:00 - 13:00Ndrrimi i natës19:00 - 07:00
QMF - 5Rr. "Nëna Terezë" DardaniaMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Shërbimi Pediaterik07:00 - 13:30Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 20:00Shërbimi Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbimi Radiologjik07:00 - 13:00Shërbimi i Gjinekolo.07:00 - 15:00Ndrrimi i natës19:00 - 07:00
QMF - 6Rr. "Hyzri Talla" - Kodra e DiellitMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Pediaterik07:00 - 20:00Shërbimi Vaksinimit07:00 - 14:30Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi i Gjinekolo.07:00 - 15:00
QMF - 7Rr. Agim Qela - Lagjja KalabrijaMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30 Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - 8Lagjja ArbëriaMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - 9Rr.Xhavit Ahmeti - Lagjja e VneshtaveMjekësia Familjare07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërb.stomatologjik07:00 - 15:00
QMF- 10Rr."1 Tetori" - Lagjja VelanisëMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - 11Rr."Abdyl Frashëri" – Lagjja e MuhaxhereveMjekësia Familjare07:00 - 20:00Vaksinimi07:00 - 14:30Shërb.stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi kronik07:00 - 15:00
QMF - HajvaliHajvaliMjekësia Familjare07:00 - 20:00Sherb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - MATI-1Rr.Muharem Fejza - Lagjja e SpitalitMjekësia Familjare07:00 - 20:00Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - BesiBesiMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbim Stomatologj.07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF – MATIQANMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30

Lokacioni